.

För psykoterapi sök mig på St Lukas i Uppsala 018-169283 el e-post anette.akerlind@sanktlukas.se. För handledning, utredning eller utbildning ring 070-5465299 el e-post anette@aakerlind.se
Jag arbetar integrativt och när vi möts är det Dina behov och frågeställningar som står i fokus. Min grundsyn är psykodynamisk. Jag är KBT-certifierad inom ramen för Psykologförbundets specialistförordning.
Jag har lång erfarenhet av samtal kring livsfrågor.

Jag erbjuder handledning till ett flertal personer och grupper som i sitt arbete har att hantera mellanmänskliga relationer och situationer. Handledningen syftar till att stärka den professionella utvecklingen och vara ett reflekterande samtalsstöd i en krävande arbetssituation

Jag har varit konsult sedan 1984 och då främst arbetat med lag / teamutveckling och chefsstöd i förändringsprocesser inom privat näringsliv, kommunal verksamhet och kyrka.
Att vara chef och ledare ställer höga krav på närvaro, glädje och motivation. Som konsult kan jag erbjuda ett stöd som syftar till att styra mot mål, säkra kvaliteten och vara personalvårdande
Genomför utredningar av den psykosociala arbetsmiljön inom ideella verksamheter, kyrka , stödorganisationer, privat och offentlig verksamhet. Referenser finns från församlingsförbund och fackliga företrädare